BIFE-TIMB 2007

Tece, 5-9 Eylül 2007 tarihlerinde Romanya’da düzenlenen Bife-Timb fuarında yer aldı. Romanya’nın en büyük mobilya ve yan sanayi fuarı olan Bife-Timb, gelişen Romanya pazarı için önemli bir kapı niteliğindedir.

 Hızla gelişmekte olan Romanya sadece iç pazarıyla değil Avrupa’nın birçok ülkesine yaptığı üretimle de her geçen gün büyüyen bir hacme ulaşmaktadır.

 

Tece Twitter